โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคาสิโน (ASEAN SME Regional Gateway) เพื่อ เป็นกลไกในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เอสเอ็มอี

ย ธันวาคมย 2557ย 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่5
ข้อมูลจากผู้บริหารของ Myanmar Rubber Producers Association หลายท่านบอกกับเราว่า พม่าใช้ยางพาราในประเทศ 30% ที่เหลือส่งออกในรูป Block Rubb..
ที่มา: “โหนดทิ้ง” หัตถกรรมเส้นใยตาล เพิ่มค่าใส่ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับผลิตภัณฑ์ใยตาลแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของการนำส่วน ของตาลมา..