หน้าแรก
ย > รวมภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้านภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
จ.กรุงเทพมหานคร
เจาะลึกการใช้ประโยชน์จาก AEC ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA (สาขาโลจิสติกส์ ตัวแทนออกของ และ ผู้ส่งออก)
14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิทซอย 26 กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อม SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สาขาอาหารและเครื่องดื่ม ยาและสมุนไพร และบริการสุขภาพ)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
24 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี
การเตรียมความพร้อม SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สาขาอาหาร – อัญมณี – ท่องเที่ยว)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 17 ธันวาคม 2555
17 ธันวาคม 2555 (ณ กรุงเทพมหานคร)