หน้าแรก
ย > ดาวน์โหลด
ย ย เอกสารประกอบการฝึกอบรมและสัมมนา
การเตรียมความพร้อม SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สาขาอาหารและเครื่องดื่ม ยาและสมุนไพร และบริการสุขภาพ)
24 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียด
มาตรการสร้าง SMEs ไทยเข้มแข็งเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC และ โอกาสทางธุรกิจสู่ประเทศพม่า เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น)
ดูรายละเอียด
เจาะลึกการใช้ประโยชน์จาก AEC ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA (สาขาโลจิสติกส์ ตัวแทนออกของ และ ผู้ส่งออก)
(14 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิทซอย 26 กรุงเทพมหานคร)
ดูรายละเอียด
การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Organics to AEC) ครั้งที่ 1
(12 กรกฎาคม 2554 โรงแรมซิตี้พาร์ค จ.นครราชสีมา/บริษัท ฮาร์โมนี ฟาร์ม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
ดูรายละเอียด
การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Organics to AEC) ครั้งที่ 2
(30 กรกฎาคม 2554 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/ สวนสละลุงถัน ดำเรือง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง)
ดูรายละเอียด
การพัฒนาตัวแทนออกของยุคใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Modern Customs Broker)
(25 กรกฎาคม 2554 โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ )
ดูรายละเอียด
คู่มือการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา
คู่มือการค้าและการลงทุนในประเทศพม่า
คู่มือการค้าและการลงทุนในประเทศลาว-เวียดนาม
คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs (เอกสารเผยแพร่จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์)
ยุทธศาสตร์การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Fact Book) เอกสารเผยแพร่จาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์