หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > ก้าวแรก
ในหัวข้อนี้จะเป็นจะเป็นการแนะนำขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทที่ต้องการส่งออก โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้พื้นฐานในการส่งออก วิธีดำเนินการ และผู้ที่จะสามารถติดต่อได้ ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ

เรียนรู้พื้นฐาน

ผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่สามารถปรับตัวได้ มีการจัดการที่ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำให้ธุรกิจเติบโตในระดับนานาชาติ บริษัทที่ดำเนินการในประเทศได้ดี โดยทั่วไปแล้วจะสามารถส่งออกได้ ลำดับแรก คุณต้องเรียนรู้ว่าตลาดต่างประเทศมีการดำเนินการอย่างไร และบริษัทของคุณจะปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นได้อย่างไร การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะใช้ภาษาที่แตกต่างไปจากการขายภายในประเทศ ดังนั้น การเรียนรู้คำศัพท์และแนวคิดใหม่ๆ เป็นสิ่งจำเป็น และไม่ใช่เรื่องยาก มีหน่วยงานหรือคนจำนวนมากที่จะคอยช่วยเหลือคุณบนเส้นทางการส่งออกนี้ย ย ย 

การส่งออกมีความหมายอย่างไรต่อธุรกิจ?

การส่งออกจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถทำกำไรเพิ่มมากขึ้นและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทของคุณ และเนื่องจากตลาดในประเทศไทยเปิดกว้างให้แก่ผู้ค้านานาชาติ ดังนั้น หากคุณประสบความสำเร็จในประเทศ ก็นับเป็นโอกาสดีที่สินค้าหรือบริการของคุณจะออกไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้

การพัฒนาตลาดใหม่ที่ใดก็ตาม (ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ) ล้วนต้องการการลงทุนทั้งด้านเวลา และทรัพยากร คุณต้องแน่ใจตั้งแต่ต้นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการส่งออกนี้

ย 

กลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การส่งออก ต้องการผู้รับผิดชอบ ดังนั้น คุณต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จในการส่งออกของบริษัท

ใครสามารถช่วยเหลือคุณได้?

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการด้านการส่งออก ทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสมาคมธุรกิจและหอการค้า ในช่วงแรกนั้น ควรจัดหาที่ปรึกษาหลักจากองค์กรเหล่านั้นในด้านการส่งออก และทำงานร่วมกันเพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช้อป)

การเข้าร่วมเวิร์คช้อปสำหรับผู้ส่งออกรายใหม่เป็นวิธีการที่ดีอีกทางหนึ่งในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการส่งออก ที่สำคัญ เวิร์คช้อปจะทำให้คุณได้รู้จักกับบริษัทอื่น และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทางที่ดีควรให้พนักงานของคุณเข้าร่วมเวิร์คช้อปเหล่านี้ด้วย เพราะการส่งออกไม่ใช่ภารกิจของคนๆ เดียวในบริษัท แต่ทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม

สำรวจตรวจสอบการแข่งขัน

ตรวจสอบคู่แข่งของคุณ ซึ่งรวมถึงคู่แข่งชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วย ว่ากำลังทำอะไรในเชิงการส่งออก ตรวจสอบเปรียบเทียบความสามารถของคุณในการแข่งขัน โดยอ้างอิงประสบการณ์ของคุณในตลาดประเทศไทย การส่งออกสามารถช่วยในเรื่องผลกำไร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดในประเทศให้คุณได้เช่นกันท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด