หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > กฎหมาย

นำธุรกิจออกไปต่างประเทศ

หากคุณพร้อมในการเริ่มต้นส่งออกหรือเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ นั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรคิดว่าจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในต่างประเทศได้อย่างไร

คุณอาจมีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยแล้ว แต่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย จะให้การคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น เมื่อคุณยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทย คุณควรพิจารณายื่นคำร้องสำหรับต่างประเทศภายใน 12 เดือน (สำหรับสิทธิบัตร) และ 6 เดือน (สำหรับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ)

เมื่อคุณเลือกตลาดต่างประเทศที่จะเข้าไปทำการค้าขายแล้ว คุณต้องตัดสินใจว่าจะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศโดยตรง หรือจะใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถคุ้มครองได้ในหลายๆ ประเทศ

ประเด็นที่อาจกระทบต่อความสามารถของคุณในการทำการค้าและดำเนินการนอกประเทศ มีดังนี้:

ย 

 • ความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมาย
 • คำถามว่าจะนำกฎหมายฉบับใดมาใช้ กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น
 • กฎการแข่งขัน
 • การจดทะเบียนสิทธิบัตร
 • การเป็นอาณาเขตพิเศษของกฎหมายต่างประเทศ
 • ความน่าเชื่อถือของสินค้า

ย 

สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศอาจมีความซับซ้อนมาก แม้แต่สัญญาที่มีการจัดเตรียมเป็นพิเศษ และสัญญาที่มี โ€œมาตรฐานข้อตกลงและเงื่อนไขโ€ ซึ่งมักพิมพ์เป็นตัวหนังสือขนาดเล็กอยู่บนแบบฟอร์มใบสั่งซื้อมาตรฐาน

ก่อนที่คุณจะเจรจาในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ควรขอคำแนะนำเกี่ยวกับนัยทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ:

ย 

 • กำหนดข้อตกลงสำคัญ (เช่น Incoterms 2000) ซึ่งเป็นคำนิยามการค้ามาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในสัญญาระหว่างประเทศ
 • จำกัดข้อตกลงในสัญญา
 • อธิบายสินค้า
 • อนุประโยคเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • อนุประโยค โ€œถือครองสินค้าจนกว่าชำระเงินโ€
 • ข้อตกลงการค้า (คำศัพท์การขนส่ง เช่น Incoterms 2000)
 • เหตุสุดวิสัย
 • การคลี่คลายข้อพิพาท
 • กฎหมายประยุกต์และอำนาจในการตัดสินคดี
 • ค่าธรรมเนียม โ€“ รวมถึงสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบและสิ่งที่ผู้ซื้อของคุณต้องรับผิดชอบ

ย 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด