หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > กลยุทธ์ส่งออก

จัดทำแผนธุรกิจสำหรับการส่งออก

กลยุทธ์การส่งออกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแผนธุรกิจ คุณควรจัดทำแผนธุรกิจให้ง่าย และควรแน่ใจว่าทุกคนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งออกทราบถึงแผนธุรกิจนี้ และรู้สึกมีส่วนร่วมไปด้วย

ทำไมต้องมีกลยุทธ์การส่งออก??

การมีกลยุทธ์การส่งออกที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการส่งออก และจับคู่ทรัพยากรที่คุณมีกับเป้าหมายเหล่านั้น กลยุทธ์การส่งออกจะช่วยบริหารจัดการตลาดเป้าหมายหลัก การให้ความสำคัญกับทรัพยากรจะทำให้คุณตอบสนองลูกค้าส่งออกรายใหม่ของคุณได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์การส่งออกที่ดีจะช่วยวางแผนในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการต่างๆ มากมาย อีกทั้ง จะทำให้คุณเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายและสามารถดำเนินตามเป้าหมายให้สำเร็จเป็นจริงได้ และมีแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ใครสามารถช่วยเหลือคุณได้?

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการด้านการส่งออก ทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสมาคมธุรกิจและหอการค้า ในช่วงแรกนั้น ควรจัดหาที่ปรึกษาหลักจากองค์กรเหล่านั้นในด้านการส่งออก และทำงานร่วมกันเพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการ

ผนวกการส่งออกเข้าในแผนธุรกิจ

กลยุทธ์การส่งออกต้องถูกผนวกเข้าไว้ในแผนธุรกิจโดยรวมของบริษัท และ แนวทางของกิจกรรมการส่งออกควรสอดคล้องกับการดำเนินงานประจำวันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมภายในประเทศ และกิจกรรมระหว่างประเทศ

สำรวจว่าในบริษัทของคุณมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรที่โดดเด่น โดยอาจรวมถึง เทคโนโลยี พนักงาน หรือระบบธุรกิจของคุณ ค้นหาว่าจะใช้ความได้เปรียบเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการส่งออก นอกจากนี้ คุณควรระบุสิ่งที่เป็นจุดด้อยของบริษัทของคุณด้วย

อะไรคือองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การส่งออก?

คุณควรให้ความสนใจกับเป้าหมายหลักในการส่งออก เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถลดความไม่แน่นอนของอุปสงค์ตามฤดูกาล ลดต้นทุนคงที่ ทำให้ทราบถึงความสามารถในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้แข็งแกร่งขึ้น หรือสามารถ เผชิญกับการดำเนินการของคู่แข่งภายในประเทศที่มีการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศแล้ว

ใช้สถานการณ์ง่ายๆ

ประเมินอนาคตธุรกิจของคุณในตลาดประเทศไทย สิ่งใดคือข้อจำกัดสำหรับการเติบโตด้านการส่งออก ประยุกต์ใช้สถานการณ์ง่ายๆ 3 กรณี เริ่มจากกรณีที่บริษัทจะมีการเติบโตต่ำและการแข่งขันรุนแรง ไปสู่กรณีที่มีการเติบโตสูง และควรเตรียมความพร้อมตนเองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการตลาดเพื่อให้คุณมั่นใจว่าบริษัทสามารถตอบสนองการใช้ทรัพยากรและอุปสงค์ตลาดในระดับที่แตกต่างกันได้

มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อน

กลยุทธ์การส่งออกที่ดีที่สุดควรมีความชัดเจนและง่าย คุณควรทำการประเมินอย่างต่อเนื่องว่าเหตุใดบริษัทของคุณจึงควรส่งออกและคุณจะบรรลุเป้าหมายในการส่งออกได้อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณควรแน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณชัดเจนและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมีส่วนร่วมต่อกลยุทธ์นั้น
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
เอกสารเพิ่มเติม
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด