หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > วิจัยตลาด

ไม่ใช่แค่เพียงข้อเท็จจริงและตัวเลข

การวิจัยตลาดไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการทางวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงและตัวเลข แต่การวิจัยตลาดที่ดีจะทำให้ค้นพบว่าสิ่งใดที่ขับเคลื่อนตลาดอย่างแท้จริง และเราจะสามารถนำบริษัทของเราเข้าไปแข่งขันในตลาดนั้นได้อย่างไร

อะไรคือการวิจัยตลาด?

การวิจัยตลาดเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ เช่น ภาษีนำเข้า กฎระเบียบ ช่องทางการจัดจำหน่าย ขนาดตลาดและการเติบโต การแข่งขัน ประชากรศาสตร์ และการผลิตภายในประเทศ เพื่อที่คุณจะสามารถประเมินโอกาสทางการตลาดและต้นทุน เพื่อการเปิดรับโอกาสนั้นๆ

การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก อีกทั้งยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าตลาดดำเนินการอย่างไร องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการวิจัยคือข้อมูลเกี่ยวกับ โ€œความรู้สึกของตลาดโ€ สินค้าหรือบริการของคุณจะแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่คุณจะทำธุรกิจได้อย่างไร?

ใครสามารถช่วยเหลือคุณได้?

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการด้านการส่งออก ทั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสมาคมธุรกิจและหอการค้า ในช่วงแรกนั้น ควรจัดหาที่ปรึกษาหลักจากองค์กรเหล่านั้นในด้านการส่งออก และทำงานร่วมกันเพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการ

อะไรคือ โ€œความรู้สึกของตลาดโ€ และคุณหาข้อมูลมาได้อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดเป็นการรับรู้โดยตรงเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ซื้อปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงของการพบปะทางธุรกิจ สิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังทำ และอุปสรรคที่เป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาด

การวิจัยตลาดที่ดีจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีความรู้และผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการตลาดในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของผู้ซื้อที่คุณจะได้พบ วิธีเจรจาต่อรอง ปัจจัยทางวัฒนธรรมในการทำข้อตกลงทางธุรกิจ และลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมทางการตลาด

การพูดคุยกับบริษัทที่มีประสบการณ์ จะทำให้เข้าใจวิธีการดำเนินธุรกิจ การเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ โ€œดำเนินธุรกิจอย่างไรโ€ ในหลายๆ ประเทศก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

คุณควรเริ่มต้นตรงไหน?

ขั้นแรกคือการรวบรวมข้อมูลทางการตลาดพื้นฐาน ตั้งแต่กฎระเบียบในการนำเข้าไปจนถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากเว็บไซต์นี้ และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินสินค้าหรือบริการของคุณว่ามีความเหมาะสมแก่การส่งออกไปสู่ประเทศเป้าหมายหรือไม่ และ ณ จุดนี้ที่กระบวนการจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณอาจคิดว่า โ€œสินค้าหรือบริการของคุณมีความแตกต่างโ€ ซึ่งเป็นจุดที่การวิจัยที่จัดทำขึ้นมีความสำคัญ และเป็นเวลาที่คุณจะเริ่มนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้ซื้อต่างประเทศ

ที่ขั้นตอนของกระบวนการทดสอบตลาดนี้ คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ถึงวิธีการที่คู่แข่งของคุณดำเนินการ การส่งข้อมูลสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าไปยังผู้ซื้อต่างประเทศ คุณจะได้รับการตอบสนองหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของคุณสามารถจะสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ซื้อได้หรือไม่ คุณอาจจะได้รับการตอบสนองมากขึ้นถ้าให้ผู้แทนการค้าไทยจากหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในตลาดเป็นผู้แสดงตัวอย่างสินค้าแทนคุณ หรือโดยการพบปะกับผู้ซื้อต่างประเทศในระหว่างที่พวกเขาเดินทางมาประเทศไทย

คุณจะได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดจากงบประมาณเพียงเล็กน้อยได้อย่างไร?

การสืบค้นทางอินเตอร์เนทจะทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในเรื่องตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทวิจัยทางการตลาดหลายแห่งยังมีการจำหน่ายข้อมูลบางส่วนของรายงานรายประเทศ ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่ารายงานฉบับเต็มอย่างมาก

มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อน

กลยุทธ์การส่งออกที่ดีที่สุดควรมีความชัดเจนและง่าย คุณควรทำการประเมินอย่างต่อเนื่องว่าเหตุใดบริษัทของคุณจึงควรส่งออกและคุณจะบรรลุเป้าหมายในการส่งออกได้อย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณควรแน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณชัดเจนและพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมีส่วนร่วมต่อกลยุทธ์นั้น
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
เอกสารเพิ่มเติม
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด