หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > การตลาด

ความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งสำคัญ

ความประทับใจแรกพบนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย โบรชัวร์ อีเมล์ โทรสาร การประชุมทางไกล โทรศัพท์ และการประชุมแบบบุคคล ทั้งหมดนี้สามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการตัดสินจำด้ทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้สื่อหรือการนำเสนอที่ดี และมีรูปแบบสากลจะทำให้มีคุณได้เปรียบทางการแข่งขัน

คุณจะทำให้เกิดความประทับใจที่ดีได้อย่างไร?

ให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ความมั่นใจ การตอบสนอง ความเป็นมืออาชีพ เป็นมิตร การรับโทรศัพท์ และฝึกฝนการนำเสนอ

ลูกค้าจะประทับใจต่อการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณต้องให้ความสำคัญกับการตอบข้อซักถามของลูกค้า แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ซื้อสินค้าตอนนี้ แต่มีแนวโน้มที่จะจดจำว่าบริษัทของคุณให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรและตอบสนองอย่างดี และปราศจากเทคนิค โ€œการปิดการขายโ€ ที่ใช้ความกดดัน

หลีกเลี่ยงภาษาเฉพาะกลุ่ม อย่าสนิทสนมกับลูกค้ามากเกินไป สุภาพมากขึ้นกว่าที่คุณเป็นอยู่โดยปกติในประเทศไทย และพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละครั้งที่คุณติดต่อลูกค้า

จดบันทึกลงในปฏิทินในคอมพิวเตอร์เพื่อเตือนการติดต่อลูกค้าอีกครั้งในวันและเวลาที่สมควร

เรียนรู้ปัจจัยทางวัฒนธรรมในที่ทำงานในตลาดเป้าหมายของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในตะวันออกกลาง การติดต่อทางจดหมายและอีเมล์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการตอบกลับ แต่จะสามารถติดต่อผู้ซื้อได้ดีกว่าหากติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ คุณควรเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่ใช้ได้ผลในตลาดที่คุณสนใจ

บริษัทใดที่นำเสนอได้ดีที่สุดสำหรับคุณ?

สังเกตบริษัทและบุคคลที่สร้างความประทับใจให้คุณ ในการพบปะครั้งแรก หากเป็นจดหมายหรืออีเมล์ สิ่งใดที่ทำให้คุณสนใจ หากสิ่งนั้นใช้ได้ผลกับคุณ ก็อาจจะใช้ได้ผลกับผู้อื่นด้วย มารยาทที่แสดงออกจะเป็นสิ่งที่นำเสนอตัวตนของคุณ

การติดต่อทางจดหมายควรเขียนให้สั้นและมีข้อความที่สำคัญไม่เกิน 3 ข้อความ เพื่อให้ง่ายสำหรับลูกค้าในการตอบรับข้อเสนอของคุณ คุณควรเสนอที่จะโทรศัพท์ไปตามวันและเวลาที่กำหนด และตรวจสอบว่าลูกค้าของคุณสะดวกหรือไม่ แจ้งลูกค้าด้วยว่าคุณจะขอติดตามผลโดยการโทรศัพท์ ส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ชม หรือการนัดประชุม ต่อไป

เทคนิคในการใช้อีเมล์เป็นสิ่งสำคัญ

อีเมล์ที่มีประสิทธิภาพใช้เทคนิคการรวมกันของคำและรูปแบบการจัดวางที่ถ่ายทอดสารได้อย่างรวดเร็วและเด่นชัด มีการแทรกรูปสินค้า ภาพกราฟฟิก หรือแม้แต่คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการลงไป พยายามใส่รูปแบบการตอบกลับที่รวดเร็วลงไปในอีเมล์ เพื่อให้ง่ายสำหรับผู้รับในการขอข้อมูลเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการใช้อีเมล์ของคุณให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย อาจใช้เทคนิคการสื่อสารอื่นด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น การวิจัยลูกค้าจะทำให้ทราบว่าสิ่งใดที่มีแนวโน้มจะดึงดูดความสนใจของพวกเขา

ฝึกฝนเทคนิคการประชุม

ขอคำแนะนำในเรื่องมารยาทในการประชุม เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมหรือร่วมในคณะผู้แทนทางธุรกิจในประเทศใดๆ เป็นครั้งแรก ควรแจ้งล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์หลักของคุณในการประชุม ตั้งใจฟังและทวนข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อช่วยให้คุณบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญ พูดอย่างช้าๆ และสุขุมรอบคอบ และระลึกไว้เสมอถึงเป้าหมายหลักที่คุณต้องการจากการประชุม แต่งกายสุภาพและหากไม่แน่ใจ ให้สวมสูทเสมอ ไม่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร

การนำเสนอด้วย PowerPoint ควรจะสั้น และมีภาพกราฟฟิกที่ดึงดูดสายตา หรือรูปภาพสินค้าที่วางจำหน่าย ควรเอาใจใส่ในการติดตามผล และไม่ควรปล่อยให้นามบัตรหมด

มีเว็บไซต์ที่ดี

เว็บไซต์ที่ดีทำหน้าที่เป็นโบรชัวร์ของบริษัท และโดยทั่วไป ผู้ที่จะมาเป็นลูกค้ามักจะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อสำรวจบริษัทเบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลจำนวนมากลงในเว็บไซต์ แต่ต้องมีการจัดวางอย่างสะอาดตาพร้อมภาพกราฟฟิกที่น่าสนใจ

การมีปุ่มติดต่อให้ง่ายต่อการใช้ จะช่วยกระตุ้นการตอบกลับของลูกค้ามากกว่าการใช้การ โ€œสอบถามทางเว็บไซต์โ€

เว็บไซต์ที่มีการวางโครงสร้างที่ดีและง่ายต่อการค้นหาจะช่วยให้ผู้ส่งออกมีโอกาสที่ดี การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้คุณ:

 • ติดต่อกับผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเดินทาง
 • เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศด้วยวิธีการที่คุ้มค่า
 • แสดงออกถึงความเป็นองค์กรมืออาชีพ
 • สื่อสารว่าธุรกิจของคุณ โ€œทันสมัยโ€ และใช้เทคโนโลยีใหม่
 • หลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับความแตกต่างด้านเวลา เนื่องจากสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง
 • แนะนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สาธิตสินค้าที่มีข้อมูลด้านเทคนิค หรือแผนผัง
 • ขายสินค้าตรงสู่ลูกค้า

นามบัตร

นามบัตรเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางต่างประเทศ คุณไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มีนามบัตร

 • ใช้นามบัตรขนาดมาตรฐานเท่านั้น (ประมาณ 9 ซม. X 5 ซม.) เพื่อให้คู่ธุรกิจของคุณสามารถเก็บ หรือสแกนนามบัตรของคุณไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคตได้ง่าย
 • ในประเทศที่ไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ควรพิมพ์รายละเอียดอย่างครบถ้วนบนอีกด้านหนึ่งของนามบัตรด้วยภาษาท้องถิ่น ใส่โลโก้บริษัทแบบที่เหมือนกับภาษาอังกฤษด้วย
 • ใส่รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้คู่ธุรกิจของคุณที่อยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อกับคุณได้ในกรณีที่ต้องการ เช่น +66 2 939 2000 หรือ +66 (02) 939 2000 อย่าลืมใส่ โ€œประเทศไทยโ€ หลังจังหวัด
 • นำนามบัตรจำนวนมากไปด้วยทุกครั้งที่คุณเดินทางไปต่างประเทศและพกติดตัวไว้ตลอดเวลา

ในบางประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชีย) นามบัตรเป็นเอกสารสำคัญ เคล็ดลับบางประการที่ควรระลึกไว้คือ:

 • รับนามบัตรด้วยสองมือ ศึกษาชื่อและรายละเอียดอย่างรอบคอบ และวางลงอย่างระมัดระวัง
 • ไม่โยนนามบัตรข้ามโต๊ะ เพราะอาจหมายถึงความไม่เคารพ
 • หลีกเลี่ยงการเขียนบนนามบัตรเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าของ เพราะอาจเป็นสาเหตุของความไม่พอใจ

โบรชัวร์

ประเด็นสำหรับพิจารณาเมื่อตัดสินใจใช้โบรชัวร์ในการส่งเสริมการขาย:

 • ในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ คุณอาจหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โบรชัวร์ขึ้นใหม่ ด้วยการขยายการใช้งาน เช่น การใช้แผ่นแทรกที่เป็นภาษาท้องถิ่น
 • ใบปลิวต้นทุนต่ำแบบง่ายๆ สามารถตอบสนองความจำเป็นสำหรับการแจกจ่ายในปริมาณมาก คุณอาจเสริมด้วยโบรชัวร์สีที่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้วยได้
 • อาจมีการเรียกเก็บอากรศุลกากรและภาษีจากโบรชัวร์ในบางประเทศ ตรวจสอบกับหอการค้าก่อนการไปเยือนลูกค้า
 • การจัดเตรียมโบรชัวร์ให้เพียงพอสำหรับงานแสดงสินค้าหรือคณะผู้แทนการค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ฉุกเฉินที่แพงหรือการใช้เครื่องถ่ายเอกสารคุณภาพต่ำเมื่ออยู่นอกประเทศ
 • ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือจัดทำขึ้นสำหรับโบรชัวร์ จะเป็นประโยชน์เช่นกันเมื่อสร้างเว็บไซต์

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด