หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > เยือนตลาด

วางแผนการเดินทางไปต่างประเทศ

ในขั้นตอนเบื้องต้นของกระบวนการส่งออก คุณควรเดินทางไปดูด้วยตนเองว่าตลาดใดมีโอกาสที่ดีที่สุดและคุณควรจะให้ความสำคัญแก่ที่ใด การวางแผนไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้การเดินทางเป็นประโยชน์มากที่สุด

ระบุสถานที่และเวลาในการไปเยือนตลาดต่างประเทศ

ไม่มีกฎตายตัวและแน่นอนว่าควรจะเดินทางไปเยือนตลาดต่างประเทศเมื่อใด แต่คุณควรไปเยือนก่อนที่จะทำข้อตกลงใดๆ กับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนขาย ผู้กระจายสินค้า หรือพันธมิตรธุรกิจอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การจะเลือกตลาดใดขึ้นอยู่กับการวิจัยหาโอกาสที่คุณทำร่วมกับที่ปรึกษาด้านการส่งออกของคุณไปแล้ว หรืออาจมาจากการได้รับการสอบถามข้อมูลโดยตรงจากตลาดนั้นๆ อย่างไรก็ดี คุณควรไปเยือนผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าหรือผู้แทนขายมากกว่าหนึ่งราย เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ

คุณควรไปเยือนตลาดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเป็นลำดับสุดท้ายเสมอ เนื่องจากคุณจะมีการเตรียมพร้อมที่ดีขึ้นในการรับมือกับข้อซักถามและประเมินความเหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการทำ ไม่ควรเริ่มต้นในตลาดมากกว่าหนึ่งหรือสองแห่ง และใช้ความพยายามเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้มากขึ้น

วางแผนการเดินทางอย่างน้อย 6 สัปดาห์ล่วงหน้า

ที่ปรึกษาด้านการส่งออกของคุณจะช่วยคุณวางแผนการเยือนตลาดต่างประเทศ และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหอการค้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

หนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดในการเดินทางที่ประสบความสำเร็จคือ การวางแผนงานและจัดเตรียมความช่วยเหลือภายในประเทศไว้ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกผู้แทนขายและลูกค้าที่มีความสนใจและความเหมาะสมได้

ในการวางแผนการเยือนต่างประเทศ ควรตรวจสอบและบันทึกวันหยุดและเทศกาลทางศาสนาที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณวางแผนจะไปเยือนด้วย

จัดเอกสารทุกอย่างให้เป็นระเบียบ

เตรียมการล่วงหน้าถึงคำถามเกี่ยวกับราคา ปริมาณ และ/หรือ ความสามารถ และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ปรึกษากับผู้แทนขนส่งสินค้าในประเทศไทยเกี่ยวกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง รวมถึงราคาส่งออก ซักซ้อมสถานการณ์รูปแบบต่างๆ ที่เป็นไปได้กับฝ่ายผลิตก่อนที่คุณจะเดินทาง เพราะจะช่วยให้คุณเจรจาราคาและการจัดส่งด้วยความแน่นอนมากขึ้น

ศึกษาพื้นหลัง

ความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณไม่เคยไปเยือนประเทศนั้นมาก่อนและไม่รู้จักที่นั่นมากนัก ก็ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากในอินเตอร์เนท ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้น ลองพิจารณาว่าคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคนที่มาเยือนประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจกับคุณ แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเลย การทราบข้อมูลพื้นฐานของประเทศเป้าหมายจะทำให้คุณถามคำถามที่ครอบคลุมมากขึ้น และสร้างความประทับใจต่อการตัดสินใจทางการค้าต่อคนที่คุณพบได้ดีขึ้น

การเยือนตลาดโดยไม่ติดตามผลนั้นไร้ประโยชน์

การพบปะทางธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงนั้นจะกลายเป็นสูญเปล่าหากไม่มีการติดตามผลที่เหมาะสม คุณควรส่งอีเมล์หรือโทรสารขอบคุณคู่ธุรกิจของคุณสำหรับการพบปะกัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการนัดแต่ละครั้ง แจ้งให้ทราบว่าจะมีการติดตามผล และหากมีความจำเป็น คุณจะกลับไปพบเขาอีกครั้งในช่วงเวลาที่จะระบุไว้ในการติดต่อครั้งต่อไป เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สามารถดำเนินธุรกิจด้วยอย่างไว้ใจได้

รายการที่รวบรวมไว้ด้านล่างนี้ เป็นสิ่งที่คุณ โ€œควรทำโ€ เพื่อรับประกันว่าคุณจะประสบผลสำเร็จ

ขั้นตอนเริ่มแรก ตามหลักการก่อนที่คุณเสนอจะเดินทางอย่างน้อยหกสัปดาห์

  • ลำดับแรกคือตรวจสอบหนังสือเดินทางของคุณ ว่ายังสามารถใช้ได้ ตามกฎทั่วไปหนังสือเดินทางควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  • ปรึกษาช่วงเวลาในการไปเยือนตลาดกับที่ปรึกษาด้านการส่งออก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดแผนการเยือนในช่วงเวลานั้นได้
  • ตรวจสอบว่าต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศหรือไม่ การขอวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการวีซ่ามากกว่าหนึ่งประเทศ และจำเป็นต้องส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์/พนักงานส่งเอกสาร พร้อมกับใบคำร้อง
  • จองเที่ยวบินและโรงแรม เลือกโรงแรมที่มีศูนย์บริการธุรกิจที่ดี และมีสัญญาณอินเตอร์เนทในห้องพัก
  • ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนของคุณและจัดเตรียมประกันภัยสำหรับการเดินทาง

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด