หน้าแรก
ย > เตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออก > การขนส่ง

ขนส่งสินค้าของคุณไปต่างประเทศ

ในการส่งออกสินค้านั้น การขนส่งสินค้าของคุณไปยังตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้เป็นสิ่งสำคัญ การใช้บริษัทขนส่งสินค้าที่ดีนั้นมีประสิทธิภาพมาก แต่ก็จำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของคำศัพท์การขนส่ง ราคา และเอกสารต่างๆ

คุณจะเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการขนส่งและบริการส่งสินค้าตรงไหน?

การใช้ผู้แทนออกของศุลกากรและบริษัทขนส่งสินค้าที่ดีเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการขนส่งสินค้า บริษัทเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสาร การเจรจาค่าระวาง และการหาวิธีที่ประหยัดที่สุดในการส่งสินค้าของคุณไปยังผู้ซื้อ

สินค้าของคุณอาจจะเหมาะสำหรับการขนส่งทางเรือหรือทางอากาศเท่านั้น การเข้าใจหลักปฏิบัติพื้นฐานของการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอัตราค่าขนส่งอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีความจุเพิ่มขึ้นในเส้นทาง และเมื่อมีการขนส่งไปยังจุดหมายใหม่ ซึ่งมักใช้กับการบริการที่ใช้การขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป

ข้อกำหนดการขนส่งทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร?

การขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศมีข้อกำหนดที่จำเป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า INCO terms (International Commercial Terms) ซึ่งเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2479 และได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา INCO terms จำเป็นสำหรับสินค้าที่มีการขนส่งและชำระเงินระหว่างประเทศและมีคำจำกัดความของสินค้าแน่นอน

ตราสารเครดิต (Letters of Credit: L/C) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นเครดิตเอกสาร เป็นรูปแบบการชำระเงินทั่วไป โดยผู้ซื้อรับประกันการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายต้องมอบเอกสารในข้อตกลงทั้งหมด ธนาคารสามารถให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ส่งออกได้

คุณจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้อัตราค่าขนส่งสินค้าที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

บริษัทขนส่งสินค้าจะเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่คุณเพื่อให้ได้อัตราค่าขนส่งที่คุ้มค่ามากที่สุด ควรศึกษาตลาดให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อให้ได้อัตราค่าขนส่งที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุด

ผู้ซื้อต่างประเทศมักจะระบุทางเลือกที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความง่ายของพิธีการศุลกากรที่ท่าขนถ่าย หรือความถี่และความน่าเชื่อถือของการเดินเรือ การเปลี่ยนถ่ายสินค้าเป็นกิจกรรมปกติของการขนส่งประจำเส้นทาง ท่าเรือ โ€œศูนย์กลางโ€ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ จะกระจายตู้บรรทุกสินค้าไปยังท่าเรืออื่นโดยเรือ โ€œขนถ่ายโ€ ควรใช้ศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้ากับตู้สินค้าของคุณ

บริษัทขนส่งสินค้าส่วนใหญ่มีการเจรจาข้อตกลงด้านพื้นที่ว่างและอัตราค่าขนส่งกับผู้ขนส่งทางเรือและอากาศ ควรเลือกบริษัทขนส่งที่สามารถให้บริการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ทั้งในด้านการดำเนินการและพื้นที่ที่ครอบคลุม

เอกสารการส่งออกไม่ซับซ้อนหรือ?

ควรเตรียมเอกสารการส่งออกให้พร้อม ตามที่ระบุไว้ในตราสารเครดิต เช่น คำอธิบายสินค้าที่ชัดเจน รายการสินค้า และใบรับรองต่างๆ ซึ่งรวมถึงใบรับรองการกักกันและใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในพิธีการศุลกากรที่ท่าขนถ่าย กระบวนการที่ซับซ้อนจะง่ายขึ้นมากหากใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากมีข้อผิดพลาด จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ควรทำความเข้าใจกระบวนการของเอกสารการส่งออกเพื่อที่จะสามารถเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อเตรียมพร้อมสำหรับผู้ส่งออกได้จากเว็บไซต์ของ กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใต้เมนู โ€œความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกโ€

ย 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด