หน้าแรก
ย > ข่าวสารทั้งหมด > ข่าวประกาศ
ข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประกาศ
ข่าวในองค์กร

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่7
ชาวพม่าส่วนใหญ่มีความเคร่งครัดด้านวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การไม่ฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะสั..

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่ 6..
ปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างชาติร่วมลงทุนหรือซื้อขายในประเทศได้ แต่ในปี 2015 หลังจ..

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่5
ข้อมูลจากผู้บริหารของ Myanmar Rubber Producers Association ..

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่ 4..
ธุรกิจเครื่องจักรและให้คำปรึกษาทางการเกษตร ตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการพัฒนาเทคโนโลย..

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่3
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศพม่า ยังมีการ “นำเข้า” มากกว่าการ “ส่งออก” จึงทำให้ตู้คอน..

โอกาสทอง....ธุรกิจในพม่า ตอนที่2..
เรื่อง : UMFCCI ประตูบานแรกของนักลงทุน

โอกาสทอง...ธุรกิจในพม่า ตอนที่1
จากทริปการสำรวจของเรา โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในครั้งนี้..

รู้ไว้....ก่อนไปพม่า
วันนี้ ASEAN Service Desk มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศ..